Poskytujeme služby v oblasti ekonomického a marketingového poradenství. Konzultační a poradenský servis nabízíme firmám, neziskovému sektoru i veřejné správě. Spoluprací s námi, tak jak dokazují naše reference, získáte kvalitnější služby, zpětnou vazbu vašeho podnikání nebo vám pomůžeme získat dotace pro vaše podnikatelské i nepodnikatelské záměry.

V čem jsme dobří:

  • Marketingový výzkum a retail controlling
  • Hledání nových příležitostí
  • Identifikace možných řešení a jejich implementace
  • Management inovativních projektů

Marketingový výzkum a analýzy
Hledání příležitostí pro váš obchod, analýza chování zákazníka, retail controlling maloobchodní sítě, hledání cest k úspěšné realizaci navržených změn.

Dotační poradenství
Konzultace “jak získat dotaci”, rozpracování vaší vize do detailního projektového záměru, zajištění potřebných dokumentací nebo výběrových řízení, monitoring dotace.

Realizace inovativních projektů
Zpracování inovativních záměrů s tématikou občanské společnosti či inovací pro společnost.