Era svět je prostor, který je otevřený novým myšlenkám. Netradiční způsoby, alternativní pohledy, novátorské postupy k hledání řešení jsou velmi často obsaženy také ve vědeckých pracích vysokoškolských studentů. 
 
Studenti však nemají příliš mnoho příležitostí své nové poznatky sdílet a prezentovat širší veřejnosti a to navíc v takové formě, která by veřejnost zaujala. Zvlášť na škodu je to v případech velmi inovativních výsledků, které by bylo vhodné obratem využít v praxi. Více zde.