Marketingový výzkum realizovaný pro SD Hořovice se soustředí na jednu konkrétní prodejnu a jeho cílem je formulovat doporučení pro plánovanou přestavbu interiéru.

Výzkum se v rámci dotazníkového šetření soustředí především na chování zákazníků, spokojenost s nabízeným sortimentem prodejny a možnosti změn v interiéru.