Projekt zaměřený na outdoorové lanové aktivity, který umožňuje mladým lidem v Českých Budějovicích získávat první pracovní zkušenosti a to v přírodě za městem.

Projekt si rovněž klade za cíl, co nejméně zasahovat do prostředí lesa, ve kterém se lanové překážky nachází. Proto je park provozován z maringotky a instruktoři se starají o čistotu celého areálu. Více zde.

 
Era svět je prostor, který je otevřený novým myšlenkám. Netradiční způsoby, alternativní pohledy, novátorské postupy k hledání řešení jsou velmi často obsaženy také ve vědeckých pracích vysokoškolských studentů. 
 
Studenti však nemají příliš mnoho příležitostí své nové poznatky sdílet a prezentovat širší veřejnosti a to navíc v takové formě, která by veřejnost zaujala. Zvlášť na škodu je to v případech velmi inovativních výsledků, které by bylo vhodné obratem využít v praxi. Více zde.
 

 

 

 

 

 Marketingový výzkum realizovaný pro SD Hořovice se soustředí na jednu konkrétní prodejnu a jeho cílem je formulovat doporučení pro plánovanou přestavbu interiéru.

Výzkum se v rámci dotazníkového šetření soustředí především na chování zákazníků, spokojenost s nabízeným sortimentem prodejny a možnosti změn v interiéru.